יומים
שעות
דקות
שניות

f-770

0₪ of 5 מיליון₪ raised

שימו לב: מופעל מצב ניסיון. במצב זה לא יתבצעו עסקאות אמיתיות.

בניית מרכז רוחני להפצת פרויקט המשנה העולמי

המרכז יכלול בית כנסת מפואר ובית מדרש

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

אני רוצה לתרום:

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: 75,000.00₪

f-770

0₪ of 5 מיליון₪ raised

שימו לב: מופעל מצב ניסיון. במצב זה לא יתבצעו עסקאות אמיתיות.

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: 75,000.00₪


Warning: method_exists() expects parameter 2 to be string, object given in /home/mishnayotorg/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-direct-checkout/includes/view/frontend/general.php on line 75